Kid Looks On As Tornado Touches Down In Kansas, USA Kid Looks On As Tornado Touches Down In Kansas, USA